skip to Main Content
Política de privacitat

ASSOCIACIÓ CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU (d’ara endavant CPS FRANCESC PALAU) com a responsable del tractament, a través de la seva pàgina web, cpsfrancescpalau.cat garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

CPS FRANCESC PALAU només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

Responsable del tractament

Identitat: ASSOCIACIÓ CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU
CIF: G61183216
Direcció Postal: C/Cadaqués 2-16, 2a Planta, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Correu electrònic: info@cpsfrancescpalau.cat

Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació

A CPS FRANCESC PALAU, tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

  • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre whattsap i e-mail de contacte i enviar-li el nostre newsletter, legitimats pel consentiment que ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres i subscriure’s al nostre butlletí informatiu. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.
  • Enviar-li als usuaris de la nostra pàgina web, el nostre newsletter i comunicacions publicitàries relacionades amb els nostres serveis, legitimats pel nostre interès legítim. Article 6.1.f) RGPD 2016/679.

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i nomes seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per a dur a terme comunicacions publicitàries, es mantindran les mateixes fins als terminis que determini la legislació o fins el moment en que l’interessat s’oposi al tractament.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades podran ser cedides a tercers col·laboradors de “CPS FRANCESC PALAU”. Per a la resta de casos, no es contempla cap altra tipus de cessió de dades a tercers en cap cas, excepte quan pugui existir una obligació legal.

Transferències Internacionals de Dades

Per a poder oferir-li els nostres serveis, CPS FRANCESC PALAU contracta recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països, compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com Clàusules Contractuals Tipus. Les activitats on es duen a terme aquestes transferències internacionals de dades son:

  • Quan s’envien les dades que ens ha facilitat per a subscriure’s al nostre newsletter, per mitjà de Google Gmail, que realitza la seva activitat de tractament de les seves dades personals a països tercers de fora de la Unió Europea. La versió completa de la seva Política de Privacitat, es pot consultar a les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides: https://business.safety.google/compliance/?hl=es.
  • CPS FRANCESC PALAU contracta la seva infraestructura virtual segons un model de computació al núvol” a través de Google i Microsoft, a l’empara de Clàusules Contractuals
    Tipus. La informació la té disponible a (GOOGLE) https://business.safety.google/compliance/?hl=es i (MICROSOFT) https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.
  • Per dur a terme les comunicacions entre l’entitat i els usuaris per mitjà d’aplicacions de missatgeria instantània, CPS FRANCESC PALAU utilitza els serveis de WhatsApp per poder oferir el seu canal d’atenció als usuaris. Pot consultar la seva política sobre el tractament de les dades personals recollides a https://www.whatsapp.com/legal.

Decisions automatitzades incloses l'elaboració de perfils

CPS FRANCESC PALAU, no realitza la presa de decisions automatitzades i tampoc l’elaboració de perfils.

Drets de l'interessat

Com a usuari de cpsfrancescpalau.cat tindrà dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres, a la nostra direcció de correu electrònic info@cpsfrancescpalau.cat. Si considera que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu espai web www.aepd.es.

Back To Top